Drottningen vid konferens om sexuell exploatering av barn

Måndagen den 24 april öppnade Drottningen den nationella konferensen mot kommersiell sexuell exploatering av barn. Konferensen arrangeras av Ombudsmannen mot kommersiell sexuell exploatering av barn (OKSE), Child10, Ellencentret, Novahuset och Jämställdhetsmyndigheten.

Drottningen tillsammans med Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten och Jacob Flärdh, ordförande för Child10.

Drottningen tillsammans med Lena Ag, generaldirektör vid Jämställdhetsmyndigheten och Jacob Flärdh, ordförande för Child10. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Konferensen uppmärksammar de barn som utsätts för kommersiell sexuell exploatering och sprider kunskap om vad dessa barn utsätt för.

I Sverige har ungefär 14 000 barn någon gång utsatts för kommersiell sexuell exploatering, vilket nationellt sett motsvarar ungefär en elev i varje niondeklass och på gymnasiet.

Drottningen inledde konferensen med ett tal.

Drottningen inledde konferensen med ett tal. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

I sitt tal sade Drottningen bland annat:

Att utsätta ett barn genom sexuella handlingar mot ersättning är ett utnyttjande. Ett övergrepp. Och en våldshandling. Det måste vara en självklarhet för alla oss vuxna.

Men tyvärr möter många utsatta barn en annan verklighet. En verklighet där de, om de väl vågar berätta, inte tas på allvar eller skuldbeläggs för det som hänt. En verklighet där betalningen uppfattas som ett samtycke och där barnet får bära ansvar för sin egen våldsutsatthet.

En annan verklighet i många länder är att en förövare gör en GOD gärning genom att betala ett barn. Men ett barn ska aldrig kunna köpas och skulden ska aldrig läggas på den som utsätts utan alltid hos förövaren.

H.M. Drottningen

Drottningen vid konferensen.

Foto: Pelle T Nilsson/SPA