Kungen gav företräde för landshövdingen i Uppsala län

Fredagen den 21 april gav Kungen företräde på Kungl. Slottet för Stefan Attefall, Uppsala läns nya landshövding.

Kungen tillsammans med Stefan Attefall, nytillträdd landshövding i Uppsala län.

Kungen tillsammans med Stefan Attefall, nytillträdd landshövding i Uppsala län. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Stefan Attefall är landshövding i Uppsala län sedan 20 april 2023. Han har tidigare bland annat varit riksdagsledamot, statsråd och ledamot i kristdemokraternas partistyrelse.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.