Kronprinsessan besökte Sonfjällets nationalpark

Onsdagen den 19 april besökte Kronprinsessan Sonfjällets nationalpark. Besöket var en del av Kronprinsessans initiativ att besöka Sveriges alla 30 nationalparker.

Kronprinsessan på Sonfjället.

Kronprinsessan på Sonfjället. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Genom att besöka Sveriges alla nationalparker vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser.

Besöket inleddes vid Hede turistbyrå där Kronprinsessan fick övergripande information om nationalparken samt om Hede företagargrupp.

Kronprinsessan och landshövdingen i Jämtlands län, Marita Ljung, välkomnas till Sonfjällets nationalpark.

Kronprinsessan och landshövdingen i Jämtlands län, Marita Ljung, välkomnas till Sonfjällets nationalpark. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Tillsammans med lokala experter tolkade Kronprinsessan efter skoter från nationalparkens entré vid Nysäter till en fjällstuga vid Sonfjällets fot.

Från fjällstugan gick sedan vandringen på skidor runt Sonfjället. Under vandringen fick Kronprinsessan uppleva vårvintern på fjället och höra om de permanenta björn- och älgstammarna i området, samt förekomsten av lodjur. Kronprinsessan fick även information om fågellivet i nationalparken och Sonfjällets unika natur i övrigt.

Kronprinsessan under skidturen i nationalparken.

Kronprinsessan under skidturen i nationalparken. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Nationalparker i Sverige

En nationalpark bildas genom beslut av regering och riksdag, och marken ägs av staten. Att bilda nationalparker är ett sätt att bevara vårt gemensamma natur- och kulturarv och att skydda områden som annars hotar att förstöras eller försvinna helt. Nationalpark är det starkaste skydd ett område kan få och i dag finns det 30 nationalparker i Sverige.

Läs mer om Sveriges nationalparker

Kronprinsessan och landshövdingen under skidturen på Sonfjället.

Foto: Ulrika Näsholm/Kungl. Hovstaterna

Om Kronprinsessans vandringar

De kommande åren planerar Kronprinsessan besöka Sveriges 30 nationalparker. Genom sina besök i nationalparkerna vill Kronprinsessan främja friluftsliv, uppmuntra rörelse och få fler att upptäcka vad Sverige har att erbjuda i form av naturupplevelser. Vid varje besök deltar lokala experter som guidar och ger information om naturen i den aktuella nationalparken.

Idén till besöken i nationalparkerna kom under Kronprinsessans vandringar i Sveriges landskap, hösten 2017 – våren 2019.