Kronprinsessan i digitalt besök med We Effect

Tisdagen den 4 april genomförde Kronprinsessan ett digitalt studiebesök tillsammans med organisationen We Effect.

Kronprinsessan under det digitala besöket med We effect.

Kronprinsessan under det digitala besöket med We effect. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under det digitala studiebesöket fick Kronprinsessan ta del av We Effects globala arbete samt initiativen i Zimbabwe där organisationen har fokus på jämställdhet och jordbruk.

Under besöket gavs Kronprinsessan möjlighet att tala med medarbetare vid huvudkontoret samt med deltagare i projektet i Chiundura, Zimbabwe.

Chiundura Value Center drivs av Women and Land Zimbabwe (WLZ) med fokus på jämställdhet, kvinnors egenmakt, markrättigheter, naturresursförvaltning samt klimatpåverkan. Centret är även en plattform för kvinnligt ledarskap på landsbygden.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.