Kronprinsessan gav företräde för FN:s vice generalsekreterare

Fredagen den 24 februari gav Kronprinsessan företräde på Kungl. Slottet för Förenta nationernas vice generalsekreterare Amina J Mohammed.

Kronprinsessan tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J Mohammed.

Kronprinsessan tillsammans med FN:s vice generalsekreterare Amina J Mohammed. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under sitt tvådagarsbesök i Sverige träffar FN:s vice generalsekreterare även talman Andreas Norlén och statsråden Tobias Billström och Johan Forssell, samt besöker Dag Hammarskjöld Foundation och Sida.

Vid företrädet informerade Amina J Mohammed om SDG Summit, det högnivåmöte som äger rum i september 2023 i samband med öppnandet av FN:s generalförsamling. SDG Summit samlar statschefer och ministrar från hela världen för samtal kring hållbarhet och ett effektivt multilateralt samarbete.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.