Utrikesnämnd på Kungl. Slottet

Den 13 februari hölls ett möte i Utrikesnämnden på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap.

Utrikesnämnden samlad under Kungens ordförandeskap. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden är ett samrådsorgan mellan riksdagen och regeringen där Kungen sitter ordförande. Nämnden består av talmannen och nio andra ledamöter från riksdagen samt nio suppleanter.

Kungen hälsar på statsministern och övriga ledamöter av Utrikesnämnden.

Kungen hälsar på statsministern och övriga ledamöter av Utrikesnämnden. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Utrikesnämnden sammanträder på kallelse av regeringen. I grundlagen står det att ”regeringen ska fortlöpande hålla Utrikesnämnden underrättad om de utrikes­politiska förhållanden som kan få betydelse för riket och överlägga med nämnden om dessa så ofta som det behövs.”

Utrikesnämnden sammanträder i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet.

Utrikesnämnden sammanträder i Lovisa Ulrikas matsal på Kungl. Slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna