Kungaparet vid Kungl. Musikaliska akademiens högtidssammankomst

Den 28 november närvarade Kungaparet vid Kungl. Musikaliska akademiens högtids­sammankomst.

Kungaparet togs emot av Susanna Rydén, preses i Musikaliska akademiens styrelse.

Kungaparet togs emot av Susanna Rydén, preses i Musikaliska akademiens styrelse. Foto: Felicia Margineanu/Kungl. Musikaliska Akademien

Kungl. Musikaliska akademien instiftades av Gustav III år 1771. I dag är akademien en fristående institution som förenar tradition med ett aktivt engagemang i dagens musikliv.

Kungen delar ut Medalj för Tonkonstens Främjande till pianisten och producenten Kerstin Jansson.

Kungen delar ut medalj för "Tonkonstens främjande" till pianisten och producenten Kerstin Jansson. Foto: Felicia Margineanu/Kungl. Musikaliska Akademien

Vid årets högtidssammankomst delade Kungen ut följande medaljer och diplom:

 • Medaljen för tonkonstens främjande: Bengt Berger, Ingemar von Heijne, Kerstin Jansson, Jörgen Pettersson, Christina Tobeck
 • Musikaliska akademiens förtjänsttecken i guld: Kerstin Ericsson, Anders Askenfelt
 • Hilding Rosenbergs stipendium för svensk musikvetenskap: Katarina Lindblad
 • Ingemar Bengtsson-priset: Erik Kjellberg
 • Mai von Rosens pedagogpris: Ove Lundin
 • Göran Lagervalls pedagogstipendier: Agneta Andersson, Mikko Iskanius
 • Göran Lagervalls musikstipendium: Annika Danielsson
 • Christ Johnson tonsättarpris (stora): B Tommy Andersson
 • Christ Johnson tonsättarpris (lilla): Andrea Tarrodi
 • Rosenborg Gehrmans studiestipendium: Fred Holmlund
 • Kungl. Musikaliska Akademiens Interpretpris: Anna Petrini
 • Kungl. Musikaliska Akademiens jazzpris: Lars Jansson

Kvällen avslutades med en middag på Grand Hôtel.