Drottningen delade ut pris för medicinsk forskning

Fredagen den 21 oktober närvarade Drottningen vid prisutdelningen för Svenska sällskapet för medicinsk forsknings jubileumspris i Stockholms konserthus. Drottningen är sällskapets beskyddare.

Professor Mikael Landén fick ta emot SSMF:s jubileumspris ur Drottningens hand.

Professor Mikael Landén fick ta emot SSMF:s jubileumspris ur Drottningens hand. Foto: Stefan Bladh

Ceremonin inleddes med att forskare som fått postdoktorala anslag fick ta emot diplom av Gunnar Schulte, SSMF:s vetenskapliga sekreterare.

Därefter delade Drottningen ut SSMF:s jubileumspris till professor Mikael Landén för värdefulla resultat inom psykiatriforskningen. Hans genetiska och molekylära kartläggning av patienter med bipolär sjukdom är den största i världen. Utifrån den har han identifierat biomarkörer som kan göra det möjligt att förutse risk för självmord och kunna erbjuda förebyggande behandling.

Svenska sällskapet för medicinsk forskning

Svenska sällskapet för medicinsk forskning (SSMF) är ett sällskap som med hjälp av donationer verkar för att främja medicinsk forskning. Drottning Silvia är sällskapets beskyddare.

SSMF grundades 1919 av ledande läkare, professorer och företagare i Sverige. Syftet var dels inriktat på att främja den medicinska forskningen, dels att upplysa allmänheten om forskningens relevans.

SSMF har tack vare generösa gåvor, främst i form av donationer och testamenten från privata givare, successivt kunnat öka stödet till svensk medicinsk forskning.

Läs mer om SSMF