Gästlista vid middag hos DD.MM. Konungen och Drottningen den 29 september 2022 på Kungl. Slottet

H.M. Konungen
DD.KK.HH. Kronprinsessan och Prins Daniel
DD.KK.HH. Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia

H.M. Konungens familj

Friherrinnan Christina Louise De Geer och friherre Hans De Geer

Corps diplomatique

H.E. Ambassadör Lautaro Pozo Malooch och Mrs. Maria Dolores Ceres Borau, Republiken Ecuador

H.E. Ambassadör Dragan Momcilovic, Republiken Serbien

H.E. Ambassadör Dr. Adrien Müller och Mr. Attila Nagy, Ungern

H.E. Ambassadör Martina Balunová, Republiken Slovakien

H.E. Ambassadör Hassan Saleh och Mrs. Abir Nasser, Republiken Libanon

H.E. Ambassadör Virgjil Kule, Republiken Albanien

H.E. Ambassadör Andrew Jenks och Mrs. Pia Karlberg, Nya Zeeland

Riksdagen

Talmannen dr Andreas Norlén och fil.mag. Helena Norlén

Regeringen

Statsrådet Lina Axelsson Kihlblom

Statsrådet Khashayar Farmanbar och statssekreterare Tora Hansjons

Statsrådet Ida Karkiainen och musiker Mattias Lind

Regeringskansliet

Statssekreterare Emma Lennartsson (Statsrådsberedningen) och handläggare Tomas Svanfeldt

Ambassadör Jan Thesleff och dr Anna Wettermark

Seniorrådgivare Johanna Lissinger Peitz och operativ chef Henrik Peitz

Myndigheter

Ordförande Anders Eka (Högsta domstolen) och chefsrådman Maria Eka

Justitiekanslern Mari Heidenborg och advokat Christer Heidenborg

Hovrättspresident Ylva Norling Jönsson (Hovrätten över Skåne och Blekinge) och herr Håkan Jönsson

Kammarrättspresident Stefan Holgersson (Kammarrätten i Stockholm) och fröken Louise Thunborg

Justitieråd Malin Bonthron (Högsta domstolen) och herr Ulf Elman

Justitieråd Leif Gäverth (Högsta förvaltningsdomstolen) och fru Kristin Bondevik

Generaldirektör Christina Malm (Plikt- och prövningsverket)

Överkommendanten generallöjtnant Michael Claesson och vårdenhetschef Åsa Ekbom Claesson

Generaldirektör Nils Öberg (Försäkringskassan)

Generaldirektör Karin Tegmark Wisell (Folkhälsomyndigheten) och verksamhetsutvecklare Mats Wisell

Generaldirektör Mikael Ribbenvik (Migrationsverket) och dr Martine Ribbenvik Cassar

Generaldirektör Olivia Wigzell (Socialstyrelsen) och departementsråd Niclas Jacobson

Forskning och vetenskap

Rektor professor Erik Renström (Lunds universitet) och docent Lena Sperling

Docent Martin Kragh (Centrum för Östeuropastudier) och Senior Communication Advisor Paulina Stoltz Kragh

Professor Johan von Schreeb (Kunskapscentrum för global katastrofmedicin) och fru Susanne Ståhlbåge von Schreeb

Preses skog.dr Jan Fryk (Kungl. Skogs- och lantbruksakademien) och fru Eva Leander-Fryk

Docent Martin Sunnqvist (Lunds universitet) och jur.dr Malin Sjöstrand

Svenskt näringsliv

Verkställande direktör Magnus Billing (Alecta) och hovrättsråd Maria Billing

Verkställande direktör Anna Borg (Vattenfall)

Seniorekonom Robert Bergqvist (SEB)

Verkställande direktör Jonas Spangenberg (BoKlok Housing AB) och fru Ylwa Spangenberg

Grundare Pär-Jörgen Pärson (Northzone) och styrelseordförande Annika Sten Pärson

Sverigechef Per Lyrvall (Stora Enso) och HR-chef Inger Thorén Lyrvall

Idrott

Landslagsmålvakt Hedvig Lindahl och fru Sabine Willms

Längdskidåkare Charlotte Kalla och mäklare Fredrik Karström

Kultur och media m.m.

Styresman fil.dr Sanne Houby-Nielsen (Stiftelsen Nordiska museet) och professor Anders Andrén

Docent Bengt Jangfeldt och skådespelare Jelena Jangfeldt Jakubovitch

Hovsångerska Ann Hallenberg och musikolog Holger Schmitt-Hallenberg

Museichefen fil.dr Patrik Steorn (Göteborgs konstmuseum) och förlagschef Erik Titusson

Verkställande direktör Fredrik Åström (Svenska kulturpärlor) och marknadsansvarig Johanna Battaroff

Museidirektör (Tekniska Museet) Peter Skogh

Utrikeskorrespondent Elin Jönsson (Sveriges Television) och kansliråd David Emtestam

Skådespelare Jonas Karlsson och fru Hanna Holmquist Karlsson

Redaktör Maria Gunnarsson (Bild & Kultur AB) och verkställande direktör Erik Gunnarsson

Styrelseordförande (Global Child Forum) Annette Brodin Rampe och exportchef Jonas Rampe

Hovauditör advokat Lena Frånstedt Lofalk och styrelseledamot Anders Dahlvig

Volontärsamordnare Annica Taban (Röda Korset) och herr Sam Taban

Trossamfund

Präst Kerstin Oderhem (Evangeliska fosterlandsstiftelsen) och herr Henric Oderhem

Internationell chef Erik Lysén (Act Svenska kyrkan) och fru Annika Lysén

Kungl. Hovstaterna

H.E. Riksmarskalken Fredrik Wersäll och fru Anna Wersäll

Överhovmästarinnan friherrinnan Kirstine von Blixen-Finecke och friherre Hans von Blixen-Finecke

Förste hovmarskalken generallöjtnant Mats Nilsson och leg. sjuksköterska Anna Nilsson

Statsfrun grevinnan Anna Hamilton och greve Peter Hamilton

Överceremonimästaren ambassadör Johan Molander

Ståthållaren fil.dr Staffan Larsson och fru Marie Ols

Överintendenten fil.dr Margareta Nisser Dalman och överhovpredikanten biskop Johan Dalman

Överintendenten Jan Lindman och specialistläkare Ulrika Lindman

Informationschefen Margareta Thorgren

Hovmarskalken Göran Lithell

Hovmarskalken Lena Bartholdson

Ceremonimästaren Odd Zschiedrich

Livmedikus professor Angelica Lindén Hirschberg

Kammarherren teol.dr Per Ström

Kammarherren verkställande direktör Mikael Brännvall

Hovdamen fru Harriet Bredelius

Pastor och ordinarie hovpredikant Michael Bjerkhagen

Kungl. Staberna

Stabschefen generallöjtnant Jan Salestrand och örlogskapten Rose-Marie Jernbäcker

H.M. Konungens vakthavande adjutant överstelöjtnant Jan Vall

H.K.H. Kronprinsessans vakthavande adjutant örlogskapten Helena Sigurdsson