Drottningen i Berlin

Den 19 juni deltog Drottningen vid Svenska kyrkans 100-årsjubileum av Victoriaförsamlingens kyrkolokal i Berlin Wilmersdorf.

Drottningen vid 100-årsjubileet i Berlin.

Drottningen vid 100-årsjubileet i Berlin. Foto: Tomas Enqvist

Victoriaförsamlingens medlemmar i Berlin deltog i 100-årsjubileet.

Victoriaförsamlingens medlemmar i Berlin deltog i 100-årsjubileet. Foto: Tomas Enqvist