Nordiska museets och Skansens Vänners års­samman­komst

Måndagen den 23 maj deltog Kronprinsessan vid Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst som ägde rum på Nordiska museet.

Kronprinsessan tillsammans med John Brattmyhr, Sanne Houby-Nielsen och Hans Malmsten vid ankomsten till Nordiska museet.

Kronprinsessan tillsammans med John Brattmyhr, Sanne Houby-Nielsen och Hans Malmsten vid ankomsten till Nordiska museet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kronprinsessan hälsades välkommen till Nordiska museet av ordförande Hans Malmsten, styresman Sanne Houby-Nielsen och Skansenchefen John Brattmyhr.

Efter årsmötesförhandlingarna delade Kronprinsessan ut resestipendier till stipendiater från Nordiska museet och Skansen.

Sammankomsten avslutades med att Fredrik Svanberg, avdelningschef Kulturhistoria och Elna Nord, projektchef utställningar, berättade om den nya basutställningen som är under uppbyggnad på Nordiska museet.

Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst på Nordiska museet.

Nordiska museets och Skansens Vänners årssammankomst på Nordiska museet. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Vänföreningen bildades 1918 och syftet är att stödja, främja och sprida kännedom om de båda institutionernas verksamhet.

Kronprinsessan är medlem och första hedersledamot av vänföreningen sedan 1997.

Läs mer om Nordiska museets och Skansens Vänner

Kronprinsessan under årssammankomsten i Nordiska museet.

Kronprinsessan är hedersledamot i Nordiska museets och Skansens vänner. Foto: Pelle T Nilsson/SPA