Kronprin­sessparet besökte Åklagar­­myndig­heten

Den 8 april besökte Kronprinsessan och Prins Daniel Åklagarmyndigheten i Söderorts och Södertörns åklagarkammare. Syftet med besöket var att få fördjupad kunskap om frågor som rör rättsväsendet.

Kronprinsessparet i samtal med kammarchef Gunnar Merkel och riksåklagare Petra Lundh.

Kronprinsessparet i samtal med kammarchef Gunnar Merkel och riksåklagare Petra Lundh. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Riksåklagare Petra Lundh och kammarchef Gunnar Merkel hälsade Kronprinsessparet välkomna och inledde med att visa runt i myndighetens lokaler.

Därefter fick Kronprinsessparet möjlighet att samtala med ett antal medarbetare som informerade om Åklagarmyndigheten och dess uppdrag. Bland annat gavs paret en genomgång av två exempel på fall som myndigheten nyligen hanterat: ett om brottslighet i kriminell miljö samt ett om sexuella övergrepp.

Kronprinsessparet möter medarbetare på Åklagarmyndigheten.

Kronprinsessparet möter medarbetare på Åklagarmyndigheten. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Riksåklagare Petra Lundh berättar om Åklagarmyndigheten.

Riksåklagare Petra Lundh berättar om Åklagarmyndigheten. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Hösten 2021 besökte Kronprinsessparet Svea hovrätt och under det kommande året planerar de att besöka fler myndigheter och organisationer som arbetar med frågor inom rättsväsendet.

Till toppen