Kronprinsessan vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid

Måndagen den 21 mars närvarade Kronprinsessan vid Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid. Sammankomsten samt efterföljande middag hölls på Riddarhuset i Stockholm.

Kronprinsessan delar ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för framstående humanistisk forskargärning 2022.

Kronprinsessan delar ut Gad Rausings pris till Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet, för framstående humanistisk forskargärning 2022. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungl. Vitterhetsakademien instiftades av drottning Lovisa Ulrika den 20 mars 1753. Akademiens främsta syfte att främja och finansiera forskning inom humaniora och samhällsvetenskap samt kulturmiljövård

Årshögtiden inleddes på Riddarhuset där akademiens preses, professor Peter Gillgren, öppnade sammankomsten med ett välkomstanförande. Sekreterare Karin Helander föredrog delar ur årsberättelsen och musik framfördes av Lilla Akademiens trumpetensemble.

Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddarhuset, Stockholm.

Kungl. Vitterhetsakademiens årshögtid i Riddarhuset, Stockholm. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Akademiens största pris Gad Rausings pris för framstående humanistisk forskargärning 2022 tilldelas Marie-Louise Bech Nosch, professor i historia vid Köpenhamns universitet. Marie-Louise Bech Nosch tilldelas priset för sin nydanande forskning inom antik historia. Hennes forskning om det textila materialets möjligheter har lett till ett helt nytt och blomstrande forskningsfält.

Läs mer om årets pristagare och medaljörer på Kungl. Vitterhetsakademiens webbsida

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren.

Drottning Lovisa Ulrika instiftade Kungl. Vitterhetsakademien den 20 mars 1753. Under Akademiens första tid gick den under namnet ”Drottningens akademi”, då den styrdes av sin stiftarinna. Drottning Lovisa Ulrika porträtterad av Lorens Pasch d.y. Bilden är beskuren. Foto: Alexis Daflos/Kungahuset.se

Om Kungl. Vitterhetsakademien

Drottning Lovisa Ulrika instiftade akademien den 20 mars 1753 och gav den namnet Kongl. Swenska Witterhets Academien. Akademiens årshögtid arrangeras i regel den 20 mars.

Gustav III ombildade Akademien 1786 och gav den namnet Kungl. Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien, vilket akademien heter än idag. I dagligt tal används oftast benämningen Kungl. Vitterhetsakademien.

Läs mer om Akademien