Prins Daniel på entreprenör­s­resa i Förenta staterna

Den 13–17 mars besökte Prins Daniel Silicon Valley och Seattleområdet tillsammans med en delegation bestående av unga entreprenörer och företagsledare kopplade till Prins Daniels Fellowship.

Delegationen från Prins Daniels Fellowship besökte Stanford University.

Delegationen från Prins Daniels Fellowship besökte Stanford University. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Syftet med besöket var att få nya perspektiv på entreprenörskap, bygga nätverk och inspireras av ett av världens mest livskraftiga företagsklimat för innovativa företag.

Föredrag och panelsamtal om entreprenörskap

I Silicon Valley inleddes resan med en mottagning under värdskap av Sveriges honorärkonsul i San Francisco, Barbro Osher. Dagen därpå följde ett antal föreläsningar, panelsamtal och besök vid företag och lärosäten i Silicon Valley-området.

Prins Daniel i samtal med Gene Berdichevsky, medgrundare och vd för Sila Nanotechnologies.

Prins Daniel i samtal med Gene Berdichevsky, medgrundare och vd för Sila Nanotechnologies. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna

Ett av företagen som besöktes var Sila Nanotechnologies som presenterade sitt arbete och sin forskning för att utveckla framtidens batterier.

University of California San Francisco

Delegationen besökte även UCSF där rektorn Sam Hawgood tillsammans med forskare, medarbetare och studenter vid universitetet redogjorde för forskningens och näringslivssamarbetets betydelse för innovationskraften i regionen.

Panelsamtal vid University of California San Francisco om erfarenheter av samarbete mellan forskning och näringsliv.

Panelsamtal vid University of California San Francisco om erfarenheter av samarbete mellan forskning och näringsliv. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Nobelpanel vid vetenskapsmuseet Exploratorium

Vid vetenskapsmuseet Exploratorium talade Sean Randolph från the Bay Area Council Economic Institute om Silicon Valleys företagsklimat. Han följdes av Anne Wojcicki, grundare och vd för 23andMe i ett samtal som leddes av Marcus Wallenberg.

Programmet vid Exploratorium avslutades med en paneldiskussion om forskningens roll i samhället med nobelpristagarna Elizabeth Blackburn, Saul Perlmutter och Paul Milgrom.

Prins Daniel riktade ett tack till nobelpristagarna Elizabeth Blackburn, Saul Perlmutter och Paul Milgrom som modererades av Moira Gunn i ett samtal om forskningens roll i samhället.

Prins Daniel riktade ett tack till nobelpristagarna Elizabeth Blackburn, Saul Perlmutter och Paul Milgrom som modererades av Moira Gunn i ett samtal om forskningens roll i samhället. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Besök till Nasdaq San Francisco

Vid Nasdaq San Francisco modererade Minna Holopainen ett antal nordiska entreprenörers samtal om framgångsfaktorer och erfarenheter från Silicon Valley. Deltagare i samtalet var Stina Ehrensvärd från Yubico, Jan Söderström från Ericsson och Jimmy Abrahamsson från Grepit samt Zpark.

Morgonmöte vid Nasdaq San Francisco med nordiska röster om entreprenörskap i Silicon Valley.

Morgonmöte vid Nasdaq San Francisco med nordiska röster om entreprenörskap i Silicon Valley. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Salesforce

Delegationen besökte därefter Salesforce som berättade om sina molntjänster, företagets vision och sin verksamhet såväl globalt som i Sverige.

Delegationen vid Salesforce kontor i centrala San Francisco.

Delegationen vid Salesforce kontor i centrala San Francisco. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Nvidia

Vid Nvidias nya huvudkontor i Santa Clara fick delegationen träffa företagets medgrundare och vd Jen-Hsun Huang som höll en inspirationsföreläsning om företagets kultur, vision, ledningsfilosofi och målsättningar för framtiden.

Prins Daniel och Nvidias vd Jen-Hsun Huang på väg till inspirationsföreläsning i företagets huvudkontor i Santa Clara.

Prins Daniel och Nvidias vd Jen-Hsun Huang på väg till inspirationsföreläsning i företagets huvudkontor i Santa Clara. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Stanford University

Vid besöket till Stanford University höll ordföranden för universitetet Marc Tessier-Lavigne ett anförande som följdes av bland annat presentationer om Stanford Technology Ventures Program, arbetet att främja akademisk kvalitet i världsklass och en nyinrättad institution vid universitetet med fokus på forskning inom klimat och hållbarhet.

Prins Daniel, Marcus Wallenberg och ordföranden för Stanford University Marc Tessier-Lavigne i samtal under besöket till universitetet.

Prins Daniel, Marcus Wallenberg och ordföranden för Stanford University Marc Tessier-Lavigne i samtal under besöket till universitetet. Foto: Gerard Lum/Stanford University.

Prins Daniel och delegationen ur Prins Daniels Fellowship vid Stanford University.

Prins Daniel och delegationen ur Prins Daniels Fellowship vid Stanford University. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Microsoft, Amazon och Boeing i Seattle

I Seattle fortsatte delegationen resan med att besöka näthandelsföretaget Amazon. Både vid ett av företagets logistikcenter och vid huvudkontoret.

Senare besöktes Microsofts huvudkontor där delegationen fick ta del av flera föredrag om bland annat företagets förändringsarbete, globala cybersäkerhetsåtagande och hållbarhetsstrategier.

Det sista företagsbesöket i Seattleområdet avlades vid Boeing som förevisade sin tillverkningsanläggning, sina kvalitetssäkerhetsinsatser och presenterade sitt arbete med att datadrivet effektivisera utvecklingen av nästa generations flygplan.

Amazons huvudkontor i Seattle, Washington.

Amazons huvudkontor i Seattle, Washington. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Prins Daniel och del av delegationen vid studiebesöket vid Amazons logistikcenter i Seattle.

Prins Daniel och del av delegationen vid studiebesöket vid Amazons logistikcenter i Seattle. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Delegationen ur Prins Daniels Fellowship vid besöket till flygplanstillverkaren Boeing i Seattle.

Delegationen ur Prins Daniels Fellowship vid besöket till flygplanstillverkaren Boeing i Seattle. Foto: Daniel Urso/Kungl. Hovstaterna.

Mottagning vid National Nordic Museum

Under värdskap av Sveriges ambassadör till Förenta staterna, Karin Olofsdotter, hölls en mottagning vid Nationella nordiska museet i Seattle.

I närvaro av staten Washingtons guvernör Jay Inslee, Seattles stadsledning och inbjudna gäster tilldelade Prins Daniel, på Kungens uppdrag, Nordstjärneorden till Eric Nelson för mångåriga och förtjänstfulla insatser för att skapa en ny museibyggnad för det Nationella nordiska museet.

Guvernör Jay Inslee, Eric Nelson och Prins Daniel vid utdelningen av Nordstjärneorden vid National Nordic Museum.

Guvernör Jay Inslee, Eric Nelson och Prins Daniel vid utdelningen av Nordstjärneorden vid National Nordic Museum. Foto: National Nordic Museum

Eric Nelson utnämndes av Kungen till riddare av Nordstjärneorden, första klassen.

Prins Daniel höll ett tal vid mottagningen där han framhöll de historiska banden mellan Sverige och Seattleområdet och vikten av utbyte, öppenhet och samarbete.

Prins Daniel höll ett tal vid mottagningen där han framhöll de historiska banden mellan Sverige och Seattleområdet och vikten av utbyte, öppenhet och samarbete. Foto: National Nordic Museum.

Om Prins Daniels Fellowship

Prins Daniels Fellowship syftar till att inspirera unga människor att bli entreprenörer och att stötta ett antal företag genom mentorskap. Projektet är ett långsiktigt samarbete mellan Prins Daniel och Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien (IVA). Projektet lanserades i januari 2013.

Prins Daniels Fellowship har samlat en grupp framgångsrika entreprenörer och företagsledare i ett expertråd som besöker gymnasieskolor, universitet och högskolor i Sverige för att inspirera unga människor och berätta om sina erfarenheter som entreprenörer.

Läs mer om Prins Daniels Fellowship

Om IVA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA, är en fristående akademi som till nytta för samhället främjar tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling. I samarbete med näringsliv och högskola initierar och föreslår IVA åtgärder som stärker Sveriges kompetens och konkurrenskraft.