Kronprinsessan vid seminarium om Östersjön

Onsdagen den 1 december närvarade Kronprinsessan vid ett seminarium om Östersjön på Kungl. Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm.

Kronprinsessan vid seminarium på Kungl. Tekniska högskolan.

Kronprinsessan vid seminarium på Kungl. Tekniska högskolan. Foto: Charlotte Brunzell/SPA

Vid seminariet lyftes aktuella forskningsprojekt som syftar till att förbättra Östersjöns hälsa. Gemensamt för projekten är att de alla är en del av KTH Baltic Tech Initiative.

De olika projekten inom initiativet arbetar bland annat med:

  • resursåtervinning från havsbottens sediment med hjälp av en bioreaktor
  • ny sensorteknik för information om havens hälsa
  • innovationsmöjligheter genom ny forskningsinfrastruktur på Djurö i Stockholms skärgård
  • bärplansteknik som möjliggör att båtar kan drivas med eldrift
  • forskning om konstruerade våtmarker kan bromsa skadliga utsläpp

Förhoppningen med projekten är att de även ska driva på utvecklingen i andra initiativ, både lokala och globala.

Läs mer om KTH Baltic Teck Initiative

Vid seminariet informerades det om projekten inom ”KTH Baltic Tech Initiative” som syftar till att förbättra Östersjöns hälsa.

Vid seminariet informerades det om projekten inom ”KTH Baltic Tech Initiative” som syftar till att förbättra Östersjöns hälsa. Foto: Charlotte Brunzell/SPA

FN:s globala hållbarhetsmål

I januari 2016 utsågs Kronprinsessan av FN:s dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon till en av 17 ambassadörer för arbetet med FN:s globala hållbarhetsmål. Ambassadörernas uppgift är att på olika sätt främja FN:s mål för hållbar utveckling, Agenda 2030. Från 2019 ingår Kronprinsessan i alumnigruppen.

Som alumni fortsätter Kronprinsessan att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos FN.