Kungaparet vid IVA:s högtids­samman­komst

Fredagen den 29 oktober närvarade Kungaparet vid Kungl. Ingenjörs­vetenskaps­akademiens (IVA) högtids­sammankomst. På plats fanns ett 300 gäster från näringsliv, akademi och politik.

Kungaparet vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus.

Kungaparet vid högtidssammankomsten i Stockholms stadshus. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien verkar för en positiv samhällsutveckling genom att främja tekniska och ekonomiska vetenskaper samt näringslivets utveckling.

Kungen delar ut IVA:s stora guldmedalj till hedersdoktor Marcus Wallenberg.

Kungen delar ut IVA:s stora guldmedalj till hedersdoktor Marcus Wallenberg. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Högtidssammankomstens första del hölls i Gyllene salen i Stockholms stadshus. Kungen delade där ut akademiens guldmedaljer för 2020 och 2021.

Medaljörer 2020

  • Hedersdoktor Marcus Wallenberg tilldelas Akademiens stora guldmedalj för sina utomordentliga insatser för svenskt näringsliv, entreprenörskap, vetenskaplig utveckling och svensk innovationskraft, integrerat med hans starka samhällsengagemang. Han har varit strategiskt pådrivande i utvecklingen av globala relationer och samspel mellan universitet och näringsliv.
  • Civilingenjör Åsa Bergman tilldelas Akademiens guldmedalj för sin stora förmåga att leda samverkande specialister inom arkitektur och teknik, och att utveckla ett ledande konsultföretag inom samhällsbyggnad i Europa. Med starkt driv bygger hon en inkluderande företagskultur med jämställdhet och mångfald på alla nivåer, i övertygelsen om att så skapas hållbar samhällsutveckling.
  • Professor Fredrik Bäckhed tilldelas Akademiens guldmedalj för sin framstående mikrobiologiska forskning om sambandet mellan tarmens bakterieflora och människans ämnesomsättning och hälsa, i kombination med att utveckla produktionsteknik för att producera tarmbakterierna och metoder för nya behandlingar samt att aktivt förmedla kunskapen till allmänheten.
  • Professor Kristina Edström tilldelas Akademiens guldmedalj för sin framstående batteriforskning som innebär att världen kommit närmare en lösning för energilagring, som är av största betydelse för samhället. Utvecklingen, under hennes ledning, av nästa generations batteriteknik för tillämpningar inom fordonsindustrin, är världsledande. Hennes förmåga att inspirera och vägleda unga bygger framgångsrikt en stark forskargrupp.
Civilingenjör Åsa Bergman tar emot sin guldmedalj ur Kungens hand.

Civilingenjör Åsa Bergman tar emot sin guldmedalj ur Kungens hand. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Medaljörer 2021

  • Professor Sverker Sörlin tilldelas Akademiens stora guldmedalj för sin framstående gärning som nytänkande forskare, forskningsledare och aktiv samhällsdebattör och för hans betydelsefulla insatser och djupa engagemang för forskning och högre utbildning.
  • Teknologie doktor Sara Mazur tilldelas Akademiens guldmedalj för sin framstående insats som ledare för forskning och innovation inom näringsliv och akademi och sitt starka engagemang för samverkan på områden av stor betydelse för samhällsutvecklingen.
  • Professor Lars Börjesson tilldelas Akademiens guldmedalj för sin framstående nyskapande forskning inom kondenserade materiens fysik och sitt innovativa och engagerade ledarskap som resulterat i etablering av nydanande forskningsinfrastruktur särskilt MAX IV och ESS, vilka ger exceptionella möjligheter till kunskap om materials egenskaper av stor betydelse för fortsatt forskning och industri.
  • Doktor Mikael Dolsten tilldelas Akademiens guldmedalj för sin framstående insats som forskare och ledare inom läkemedelsindustrin. Som chef för forskning, utveckling och medicinsk verksamhet på Pfizer – ett av världen största läkemedelsbolag – har han lett utvecklingen av många nya läkemedel och vacciner, nu senast det framgångsrika arbetet att ta fram vaccin mot covid-19.
Kungen tillsammans med 2021 års guldmedaljörer.

Kungen tillsammans med 2021 års guldmedaljörer. Foto: Claudio Bresciani/TT