Kungen gav företräde för Blekinges nya landshövding

Måndagen den 25 oktober gav Kungen företräde för Ulrica Messing, Blekinge läns nya landshövding.

Kungen ger företräde för den nytillträdda landshövdingen i Blekinge län, Ulrica Messing.

Kungen ger företräde för den nytillträdda landshövdingen i Blekinge län, Ulrica Messing. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Messing är ny landshövding i Blekinge sedan den 1 oktober 2021. Hon har tidigare varit statsråd och riksdagsledamot. Sedan år 2007 har Ulrica Messing huvudsakligen varit verksam i det privata näringslivet.

Om Sveriges län

Sverige består av 21 län. Varje län har en länsstyrelse där landshövdingen är chef. Landshövdingen utses av regeringen.

Som statlig myndighet ser länsstyrelsen till att de beslut som Sveriges riksdag och regering fattar blir verklighet i länet. Länsstyrelsen ska främja länets utveckling och underrättar regeringen om viktiga händelser.

Länsstyrelserna inrättades när Axel Oxenstierna år 1634 reformerade statsförvaltningen i Sverige.