Kungaparet vid Malmöforum

Onsdagen den 13 oktober närvarade Kungen och Drottningen vid Remember – ReAct, Malmö internationella forum för hågkomst av Förintelsen och bekämpande av antisemitism.

Kungen tillsammans med överlevare från Förintelsen vid en av Röda korsets vita bussar.

Kungen tillsammans med överlevare från Förintelsen vid en av Röda korsets vita bussar. Foto: Mikael Sjöberg/Government offices of Sweden

Mötet i Malmömässan samlade representanter från utlandet, internationella organisationer och sociala medieföretag. Överlevande från Förintelsen, forskare, experter samt representanter för civilsamhällesorganisationer deltog också.

Syftet med forumet var att stärka arbetet för hågkomsten av Förintelsen och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism, samt att fortsätta att stärka det internationella samarbetet på området.

Forumet behandlade fyra teman: hågkomst av Förintelsen, utbildning om Förintelsen, antisemitism på sociala medier och bekämpande av antisemitism och andra former av rasism.

Forumet "Remember ReAct" ägde rum på Malmömässan.

Forumet "Remember ReAct" ägde rum på Malmömässan. Foto: Ninni Andersson/Government offices of Sweden

Plenarmöte och utställningar

Kungaparet togs under dagen emot av statsministern och statsrådet Anna Ekström. Under ett inledande plenarmöte samtalade deltagarna bland annat om konsekvenserna av att allt färre överlevande och vittnen finns kvar för att berätta om Förintelsen.

Kungaparet tillsammans med statsminister Stefan Löfven och Ulla Löfven.

Kungaparet tillsammans med statsminister Stefan Löfven och Ulla Löfven. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Senare under besöket i Malmömässan fick Kungaparet möjlighet att se några av forumets utställningar. Bland annat visades en film om konstnären Ceija Strojka som överlevde Förintelsen samt en utställning om Raoul Wallenberg. En av Röda Korsets vita bussar fanns också på plats.

Under eftermiddagen samtalade Kungaparet enskilt med Finlands president Sauli Niinistö samt presidenten i World Jewish Congress (MJC) Ronald S Lauder.

Kungaparet i samtal med Ronald S Lauder.

Kungaparet i samtal med Ronald S Lauder. Foto: Shahar Azran

Dagen avlutades med ett gemensamt plenarmöte där deltagarna samtalade om vägen framåt för att säkerställa genomförandet av de åtaganden som presenterats under dagen.