Kungen delade ut Bernadottestipendier

Onsdagen den 29 september närvarade Kungen vid presentationen av årets stipendiater inom Bernadotte­programmet.

Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Svante Landgraf, Annie Burman och Petra Dotlačilová.

Kungen gratulerar Vitterhetsakademiens stipendiater Svante Landgraf, Annie Burman och Petra Dotlačilová. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Med anledning av Kungens 70-årsdag 2016 instiftade fem av de kungliga akademierna det så kallade Bernadotteprogrammet. Syftet med programmet är att erbjuda fortbildning med hjälp av stipendier till forskare och yngre konstnärliga utövare.

Kungen och riksmarskalk Fredrik Wersäll under ceremonin i Bernadottebiblioteket.

Kungen och riksmarskalk Fredrik Wersäll under ceremonin i Bernadottebiblioteket. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Vid årets ceremoni i Bernadottebiblioteket delade Kungen ut stipendierna.

Stipendiater utsedda av Kungl. Akademien för de fria konsterna (Konstakademien):

  • Ida-Johanna Lundqvist
  • Hanna Zelleke Collin

Stipendiater utsedda av Kungl. Vitterhets Historie- och Antikvitets Akademien (Vitterhetsakademien):

  • Annie Burman
  • Petra Dotlačilová
  • Svante Landgraf

Stipendiat utsedd av Kungl. Musikaliska akademien:

  • Mårten Nehrfors-Hultén

Stipendiater utsedda av Svenska Akademien:

  • Cecilia Hansson
  • Katrin Ahlgren

Stipendiater utsedda av Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur:

  • Kaj Ahlsved
  • Michael Frost
Ständige sekreteraren Fredrik Skott vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur presenterar stipendiaterna Kaj Ahlsved och Michael Frost.

Ständige sekreteraren Fredrik Skott vid Kungl. Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur presenterar stipendiaterna Kaj Ahlsved och Michael Frost. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Under ceremonin framförde Filip Korošec musik på marimba.

Bernadotteprogrammet

Bernadotteprogrammet har som syfte att erbjuda en fortbildningsform (på postdoktoral nivå, efter avslutad konstnärlig högskoleutbildning eller motsvarande) för yngre excellenser på väg att etablera sig som framstående utövare inom sina respektive områden. En grundtanke är att varje projekt i någon form skall involvera minst två olika akademiers kompetensområden – exempelvis i möten mellan konstarter och kunskaps­former – och därigenom kunna få del av akademiernas olika kapaciteter.

Filip Korošec spelade marimba under stipendieceremonin.

Filip Korošec spelade marimba under stipendieceremonin. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna