Kungen deltog i seminarium om ungt värdebaserat ledarskap

Onsdagen den 2 juni deltog Kungen i ett digitalt seminarium på temat Värdebaserat ledarskap – tillitens kraft och möjligheter i en föränderlig tid.

Kungen deltog i ett digitalt seminarium arrangerat av Stiftelsen Ungt Ledarskap.

Kungen deltog i ett digitalt seminarium arrangerat av Stiftelsen Ungt Ledarskap. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid seminariet som arrangerades av Scouterna och Stiftelsen Ungt Ledarskap deltog årets Kompassrosstipendiater och 170 inbjudna ledare.

Dagen inleddes med ett tal av Kungen där han sa:

Stiftelsens grundvärderingar kommer från scoutrörelsen. Den har varit viktig för mig och den har definitivt format min syn på ledarskap.
Scouternas värderingar har sammanfattats i stiftelsens ledord: mod, omtanke och handlingskraft.

H.M. Konungen

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Seminariet, som delvis genomfördes på plats på Börsen i Göteborg, arrangerades tillsammans med Göteborg stad, Länsstyrelsen Västra Götaland, Göteborgs universitet och Västra Götalandsregionen.

– I tider av oro och förändring minskar och ifrågasätts tilliten till expertis och institutioner och ledarens ansvar att hantera och dela information och fakta för att ha möjlighet att leda och fullfölja hållbara och faktabaserade beslut och processer blir allt viktigare. Därför knyter årets tema an till hur man som ledare och chef på bästa sätt skapar goda förutsättningar att leda i förändring med tillit som grundvärdering, säger Rebecca Sundberg, verksamhetsledare Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.

Tre kompassrosstipendiater

Vid seminariet uppmärksammades årets Kompassrosstipendiater. I år är det 15:e gången stipendiet delas ut och hittills har 48 unga ledare tagit emot stipendiet.

Årets stipendiater är:

Eleonora Svanberg, 22 år, Girls in STEM, Stockholm
Eleonora är den 22-åriga matematik- och fysikstudenten från Stockholm som grundat Girls in STEM (Science, Technology, Engineering & Mathematics). I organisationen kämpar Eleonora för att bryta normer och att vara en förebild för unga kvinnor och icke-binära inom naturvetenskap och teknik, där de är underrepresenterade. Hennes mål är att förändra den stereotypa bild som än i dag råder kring utbildningar på såväl gymnasiet som universitet och högskolor.

Nomineringen lyder: Eleonora Svanberg får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på mod, ödmjukhet och sårbarhet, är en förebild som utmanar och förändrar normer för att öppna upp och inkludera fler grupper inom naturvetenskapliga ämnen.

Emina Sesto, 23 år, Uppsala kommun, Uppsala
Emina är 23 år, socionom och verksamhetschef för tre LSS-boenden i Uppsala kommun. Med raketfart har hon tagit sig från praktikplats till chefsposition på ett år. I dag leder Emina 30 medarbetare vid tre LSS-boenden. Med en hög förändringsvilja och stor omtanke jobbar hon för en välmående arbetsplats, en bättre vardag för brukarna samt utvecklande av verksamheten.

Nomineringen lyder: Emina Sesto får stipendiet för att med värdebaserat ledarskap baserat på mod, omtanke och handlingskraft ifrågasätter strukturer och normer när hon skapar förutsättningar för sina medarbetare att göra skillnad på riktigt.

Muna Idow, 23 år, Mermaid Simskola, Göteborg

Muna är 23-åringen som driver Mermaid simskola. Med vatten som verktyg – simkunskap och lek – hjälper hon barn och vuxna till ökad självkänsla och därmed trygghet, frihet och framtidstro. Hennes vision är glasklar – att bidra till ett bättre, mer inkluderande och tryggare samhälle och kunna ge andra barn en bättre barndom än den hon själv haft.

Nomineringen lyder: Muna Idow får stipendiet för att hon med värdebaserat ledarskap baserat på omtanke, handlingskraft, nyfikenhet och jämlikhet bygger självkänsla och självförtroende hos deltagare med hjälp av rörelseglädje och frihet i vatten.

Med anledning av pandemin kommer Kompassrosstipendiet att delas ut av H.M. Konungen vid en stipendieceremoni på Kungliga slottet under hösten 2021.

Ungt ledarskap

Stiftelsen Ungt Ledarskap var en gåva till Kungen på 60-årsdagen, på initiativ av Scouterna. Stiftelsen verkar för att lyfta unga ledare med ett gott värdebaserat ledarskap. Stiftelsens bygger på scoutrörelsens värderingar och har mod, omtanke och handlingskraft som centrala värdeord för ett gott värdebaserat ledarskap.

Stipendiet Kompassrosen ska gå till unga människor som, oberoende av formell titel, i handling visat att de tagit ett ansvar och visat ett engagemang utöver det vanliga och som kan visa att stipendiet kan hjälpa dem till fortsatt utveckling i gott ledarskap. Bakom stipendiet står Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap. Stipendiebeloppet uppgår till 50 000 kronor per stipendium och ska användas till den personliga ledarskapsutvecklingen.

Värdebaserat ledarskap är en folkhögskolekurs som arrangeras av Scouterna och Scouternas folkhögskola i samarbete med näringslivet och andra ideella ungdomsorganisationer med stöd av Konungens Stiftelse Ungt Ledarskap.