Drottningen deltog i digitalt besök hos Barnrättsbyrån

Torsdagen den 6 maj deltog Drottningen i ett digitalt besök hos organisationen Barnrättsbyrån, som erbjuder socialt och juridiskt stöd till utsatta barn i samhället. Besöket gjordes tillsammans med Childhoods styrelse.

Drottningen vid mötet med Barnrättsbyrån och Childhoods styrelse.

Drottningen vid mötet med Barnrättsbyrån och Childhoods styrelse. Foto: Kungl. Hovstaterna

World Childhood Foundations generalsekreterare Paula Guillet de Monthoux inledde med att hälsa alla deltagare välkomna till det digitala besöket.

Britta Holmberg, programchef och vice generalsekreterare i World Childhood foundation, informerade därefter om varför stiftelsen valt att stödja Barnrättsbyrån. Childhood har stöttat Barnrättsbyrån sedan den grundades 2011 men går nu in i en ny fas av samarbetet där Childhood investerar både pengar och engagemang för att ytterligare stärka barns rättigheter i Sverige.

Barnrättsbyråns grundare och generalsekreterare Elin Wernquist presenterade några av organisationens medarbetare som deltog i mötet och berättade därefter om verksamheten.

Barnrättsbyrån

Barnrättsbyrån arbetar med barn och unga upp till 21 år och hjälper till i frågor som rör alla barns rättigheter. De barn och unga som vänder sig till Barnrättsbyrån lever ofta i utsatta livssituationer. Ofta vill de ha hjälp att förstå sin situation, vilka rättigheter de har och få stöd i kontakten med myndigheter. Och kanske viktigast av allt – någon som lyssnar och tar dem på allvar i en mycket svår situation.

Barnrättsbyrån startades 2011 som ett projekt inom ramen för Ersta diakoni och 2015 grundade medarbetarna den egna organisationen Barnrättsbyrån som sedan dess vuxit i stadig takt. I dag finns organisationen i Stockholm och Umeå och har ett tvärprofessionellt team bestående av socionomer, jurister, beteendevetare och statsvetare, alla med gedigen erfarenhet av att möta barn inom myndighet och ideell sektor.