Kronprinsessan i möte om konflikter i OSSE:s fokus

Torsdagen den 15 april deltog Kronprinsessan i ett digitalt möte kring de konflikter som är i fokus för Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE).

Kronprinsessan i möte med Martin Kragh vid UI.

Kronprinsessan i möte med Martin Kragh vid UI. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under 2021 är Sverige ordförande i OSSE och ett tema som prioriteras under det svenska ordförandeskapet är att bidra till lösningar på utdragna konflikter i regionen.

Under videomötet informerade Martin Kragh, programchef och seniorforskare vid Utrikespolitiska institutet (UI), om bakgrunden till dessa konflikter.

Om OSSE

Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa (OSSE) är världens största organisation för regional säkerhet och består av 57 medlemsländer i Europa, Centralasien och Nordamerika. Organisationens uppdrag är att stärka förtroende och samarbete mellan deltagarstaterna i syfte att förebygga konflikter, men verkar också för konfliktlösning i de fall kriser uppstått.