Digitalt möte om barn och ungas utsatthet på nätet

Onsdagen den 17 mars deltog Drottningen, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i ett videomöte med Statens medieråd. Under mötet presenterades den nya forskningsöversikten ”Utsatt på internet”.

Drottningen, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i digitalt möte om ny forskningsöversikt.

Drottningen, Prins Carl Philip och Prinsessan Sofia i digitalt möte om ny forskningsöversikt. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet berättade representanter från Statens medieråd och en av de ansvariga forskarna, Sofia Berne, om forskningsöversikten ”Utsatt på internet” som ger en samlad bild av den internationella och svenska nätmobbningsforskningen. I översikten ligger fokus på mekanismer som bidrar till aggressivitet på nätet, hur nätmobbningen ser ut, vilka risk- och skyddsfaktorer som finns, vilka konsekvenser nätmobbning får och hur man kan arbeta effektivt mot nätmobbning.

Mötet arrangerades av Prins Carl Philip och Prinsessan Sofias stiftelse som bland annat arbetar för en tryggare nätvardag.