Kungen gav företräde för nya statsråd

Måndagen den 8 mars gav Kungen företräde för regeringens två nytillträdda statsråd, Per Olsson Fridh och Märta Stenevi.

Kungen tillsammans statsrådet Märta Stenevi vid företrädet på Kungliga slottet.

Kungen tillsammans statsrådet Märta Stenevi vid företrädet på Kungliga slottet. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Per Olsson Fridh är nytillträdd minister för internationellt utvecklings­samarbete och är ansvarigt statsråd för bland annat humanitärt bistånd och politik för global utveckling.

Kungen tar emot ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh i Prinsessan Sibyllas våning.

Kungen tar emot ministern för internationellt utvecklingssamarbete Per Olsson Fridh i Prinsessan Sibyllas våning. Foto: Henrik Garlöv/Kungl. Hovstaterna

Märta Stenevi är nytillträdd minister för jämställdhets- och bostadsfrågor och är ansvarigt statsråd för jämställdhet, nyanländas etablering, boendefrågor samt arbete mot segregation och diskriminering.