Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 24 februari gav Kungen ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén.

Kungen gav i dag ett digitalt företräde för riksdagens talman Andreas Norlén. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under företrädet redogjorde talmannen för de aktuella frågorna i riksdagen.