Prins Daniel i digitalt möte om njursjukdomar

Onsdagen den 17 februari deltog Prins Daniel vid ett digitalt möte om njursjukdomar tillsammans med företrädare från International Society of Nephrology (ISN) och Astra Zeneca.

Prins Daniel deltog i det digitala mötet från Haga slott.

Prins Daniel deltog i det digitala mötet från Haga slott. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

I dag lever över 850 miljoner människor med njursjukdomar. En stor utmaning med njursjukdomar är att upptäcka dem i ett tidigt stadie, då upp till 90 procent av njurens funktion kan förloras innan personen upplever några symptom.

Vid dagens möte informerades Prinsen om hur ISN och Astra Zeneca arbetar för att fler personer med njursjukdomar får vård i tidigt skede. På sikt skulle det minska hälsokostnaderna samt ge patienter en ökad livskvalitet.

Om ISN och Astra Zeneca

Internation Society of Nephrology (ISN) är en global och icke-vinstdrivande organisation som sedan 1960-talet arbetar för att utveckla förebyggande insatser, diagnostisering och behandling av njursjukdomar.

Astra Zeneca är ett globalt, bioläkemedelsföretag med fokus på forskning, utveckling och marknadsföring av receptbelagda läkemedel.