Kronprinsessan fick USA-uppdatering

Torsdagen den 4 februari gav Kronprinsessan ett digitalt företräde för Dag Blanck, professor i nordamerikastudier vid Uppsala universitet.

Kronprinsessan ger företräde för professor Dag Blanck.

Kronprinsessan ger företräde för professor Dag Blanck. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kronprinsessan en redogörelse gällande det inrikespolitiska läget i USA. Dag Blanck informerade bland annat om presidentvalet och gav en fördjupad bild av händelseutvecklingen i landet i samband med valet.