Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med Nobelstiftelsen

Onsdagen den 13 januari höll Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel ett digitalt möte med Nobelstiftelsens nytillträdde verkställande direktör Vidar Helgesen. Vid mötet närvarade även stiftelsens nyligen avgångne verkställande direktör Lars Heikensten.

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i digitalt möte med Lars Heikensten och Vidar Helgesen från Nobelstiftelsen.

Kungen, Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel i digitalt möte med Lars Heikensten och Vidar Helgesen från Nobelstiftelsen. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungaparet och Kronprinsessparet fick under mötet möjlighet att samtala med Nobelstiftelsens nytillträdde verkställande direktör Vidar Helgesen som vid årsskiftet efterträdde Lars Heikensten.

Vidar Helgesen har tidigare bland annat varit statsråd i den norska regeringen.

Om Nobelstiftelsen

Nobelstiftelsen är en privat stiftelse som bildades år 1900 med utgångspunkt i Alfred Nobels testamente och de grundstadgar som fastställdes i anslutning till testamentet. Nobelstiftelsens primära syfte är att säkra att intentionerna i testamentet uppfylls. Stiftelsen ansvarar för att förvalta Alfred Nobels förmögenhet på ett sådant sätt att den ekonomiska basen för Nobelpriset säkras i ett långsiktigt perspektiv och oberoendet garanteras för de Nobelprisutdelande institutionerna i deras arbete med att utse pristagare.