H.M. Drottningen 77 år

I dag, den 23 december, fyller H.M. Drottningen 77 år.

H.M. Drottningen.

H.M. Drottningen. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Drottningens födelsedag är en allmän flaggdag. Födelsedagen är också en officiell salutdag. Försvarsmakten skjuter därför salut om 21 skott från Skeppsholmens salutstation i Stockholm samt från salutstationerna i Boden, Härnösand, Karlskrona och Göteborg.

Till toppen