Kronprinsessparet i möte med studentrepresentanter

Torsdagen den 17 december deltog Kronprinsessan och Prins Daniel i ett möte med Sveriges förenade studentkårers (SFS) ordförande och vice ordförande.

Kronprinsessparet i digitalt möte med presidiet för Sveriges förenade studentkårer.

Kronprinsessparet i digitalt möte med presidiet för Sveriges förenade studentkårer. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under mötet berättade SFS:s ordförande Simon Edström och vice ordförande Linn Svärd om rapporten Högskolan kommer inte vara sig lik samt sammanställningen Hur påverkar coronapandemin studenterna?, som SFS tagit fram.

Rapporten belyser coronapandemins inverkan på högre utbildning under 2020 och framöver. Rapporten, som grundar sig på enkätsvar från SFS medlemskårer, visar på hur coronapandemin påverkat högskolepedagogiken och utbildningskvaliteten av högre utbildning under 2020.

Sammanställningen, där studentenkäter från 12 kårer är sammanställda, belyser studenternas situation under pandemin. Sammanställningen visar på en ökad negativ stress/oro bland studenterna och försämrat psykiskt välbefinnande och ökad ensamhet.

Vid mötet uttryckte Kronprinsessparet betydelsen av studentkårernas arbete, i synnerhet under pandemin då många studenter sköter studierna från hemmet.

Läs Högskolan kommer inte vara sig lik

Läs Hur påverkar coronapandemin studenterna?

Simon Edström och Linn Svärd, ordförande respektive vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer.

Simon Edström och Linn Svärd, ordförande respektive vice ordförande för Sveriges förenade studentkårer. Foto: Kungl. Hovstaterna

Sveriges förenade studentkårer

Sveriges förenade studentkårer (SFS) är en sammanslutning av studentkårer vid Sveriges universitet och högskolor. SFS har ett femtiotal medlemskårer vilka tillsammans representerar ungefär 340 000 studenter.

SFS har till uppgift att företräda medlemmarnas och studenternas intressen. SFS representerar studenter med olika förutsättningar och från olika sorters utbildningar, därför har SFS en unik möjlighet att tala för studentgruppen i sin helhet. Det gör att SFS betraktas som en viktig samtalspartner till beslutsfattarna som bestämmer över frågor som rör högre utbildning och studenter, till exempel riksdag och regering.

Läs mer om SFS

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.