Kronprinsessan vid Träprisgalan

Onsdagen den 2 december deltog Kronprinsessan med en digital hälsning vid Träprisgalan.

Kronprinsessan skickade en hälsning vid Träprisgalan.

Kronprinsessan skickade en hälsning vid Träprisgalan. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under Träprisgalan, som i år ägde rum digitalt, delades Träpriset ut, Sveriges hållbara arkitekturpris. Av de 130 tävlingsbidragen besökte juryn runt 40 byggnader och av dessa nominerades 12 till priset.

Träpriset delas ut till det byggnadsverk som på bästa sätt tillvaratagit träets möjligheter och skapat god träarkitektur som samtidigt speglar och utvecklar vår samtid.

2020 års Träpris gick till byggnaden Ateljé i Södersvik.

Innan vinnaren presenterades sade Kronprinsessan i sin hälsning bland annat:

Under sekler har vi byggt upp en kunskap om de möjligheter som det här enastående materialet rymmer. Kunskap, som vi i dag förädlar genom forskning och utveckling – och som vi exporterar, världen över.

Det kunnandet är en värdefull tillgång för vårt land. Inte minst med tanke på den stora globala omställning som nu håller på att ske, från ändliga resurser till förnybara råvaror. Trä och träbyggande är inte bara en självklar del av vår historia. Utan också en otroligt spännande del av vår framtid!

H.K.H. Kronprinsessan

Träpriset är ett arkitekturpris instiftat av Svenskt Trä och är en av Sveriges största arkitekturtävlingar.

Läs mer om Träpriset 2020