Kronprinsessan gav företräde för Cancerfondens generalsekreterare

Torsdagen den 19 november gav Kronprinsessan ett digitalt företräde för Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Kronprinsessan gav digitalt företräde för Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Kronprinsessan gav digitalt företräde för Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet berättade Cancerfondens generalsekreterare om fondens arbete, aktuella forskningsområden och hur verksamheten har påverkats av covid-19-pandemin.

Generalsekreteraren gav även en uppdatering kring Rosa Bandet-kampanjen, som Kronprinsessan är beskyddare för, samt om betydelsen av stödet till forskningen.

Kronprinsessan i digitalt möte med Cancerfondens generalsekreterare Ulrika Årehed Kågström.

Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.