Drottningen invigde Barnahus Düsseldorf

Måndagen den 16 november deltog Drottningen vid den digitala invigningen av Tysklands fjärde barnahus, Childhood-Haus i Düsseldorf.

Drottningen deltog i den digitala invigningen av Childhood-Haus Düsseldorf.

Drottningen deltog i den digitala invigningen av Childhood-Haus Düsseldorf. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid den digitala invigningen av Childhood-Haus Düsseldorf sade Drottningen bland annat:

Principen i Barnahusen är densamma överallt: utbildade specialister från olika områden tar hand om barnet och dess behov. Vi sätter barnet i centrum.

Jag vill gärna ta tillfället i akt och lyfta den gyllene regeln som kännetecknar Barnahusens grundidé: ”Oavsett resultatet av ett förfarande måste barnet vara i en bättre och starkare position i slutet av processen än när den inleddes.

H.M. Drottningen

Därefter talade bland andra Armin Laschet, ministerpresident i delstaten Nordrhein-Westfalen.

Childhood-Haus Düsseldorf ligger inrymt i universitetssjukhusets lokaler, vilka virtuellt visades upp under invigningen.
Se hela invigningen

Childhood-Haus Düsseldorfär det fjärde att öppna i Tyskland – efter Leipzig, Heidelberg och Berlin.