Kronprinsessparet i möte med Utrikespolitiska institutet

Tisdagen den 10 november gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för Björn Jerdén, programchef och forskare vid Utrikespolitiska institutet, UI.

Kronprinsessparet i samtal med Björn Jerdén från UI.

Kronprinsessparet i samtal med Björn Jerdén från UI. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under företrädet fick Kronprinsessparet information om utvecklingen i Kina mot bakgrund av covid-19-pandemin.

Björn Jerdén avslutade med att berätta om sin forskning kring internationella relationer i Östasien.

Utrikespolitiska institutet

Utrikespolitiska institutet (UI)är ett oberoende institut och en plattform för forskning och information om utrikespolitiska frågor.

UI:s uppdrag är att främja intresset för och fördjupa kunskapen om utrikes- och säkerhetspolitiska frågor.