Kungen tog emot nya ambassadörer i pandemi­anpassade audienser

Måndagen den 9 november tog Kungen emot fyra nya ambassadörer i högtidliga audienser på Kungliga slottet.

Ambassadör Sara Martins tas emot i högtidlig audiens. När Kungen tog emot den portugisiska ambassadören bar Kungen S:t Jacobsordens storkors. Kungen tog emot orden i samband med statsbesöket till Portugal 2008.

Ambassadör Sara Martins tas emot i högtidlig audiens. När Kungen tog emot den portugisiska ambassadören bar Kungen S:t Jacobsordens storkors. Kungen tog emot orden i samband med statsbesöket till Portugal 2008. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Att en ny ambassadör i ett land ges möjlighet att träffa statschefen är internationell praxis och genomförs alltid, ceremonierna ser dock olika ut i olika länder. Mottagandet av de utländska sändebuden i Sverige följer ett gammalt ceremoniel och är tämligen unikt i världen med sina månghundraåriga traditioner.

Med anledning av covid-19-pandemin var ceremonierna vid dagens audienser i mindre skala och anpassade efter den rådande situationen.

De utländska sändebud som Kungen mottog i audiens var:

  • Ambassadör César Tulio Delgado Blandón från Republiken Colombia
  • Ambassadör Etienne Le Harivel de Gonneville från Republiken Frankrike
  • Ambassadör Sara Martins från Republiken Portugal
  • Ambassadör Cristina Latorre Sancho från Konungariket Spanien
Den colombianske ambassadören César Tulio Delgado Blandón tas emot i högtidlig audiens av Kungen. Under audiensen bar Kungen Serafimerorden.

Den colombianske ambassadören César Tulio Delgado Blandón tas emot i högtidlig audiens av Kungen. Under audiensen bar Kungen Serafimerorden. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Republiken Frankrikes ambassadör Etienne Le Harivel de Gonneville välkomnas av Kungen. Under audiensen bar Kungen Hederslegionens storkors. Storkorset tilldelades Kungen i samband med statsbesöket till Frankrike 1980.

Republiken Frankrikes ambassadör Etienne Le Harivel de Gonneville välkomnas av Kungen. Under audiensen bar Kungen Hederslegionens storkors. Storkorset tilldelades Kungen i samband med statsbesöket till Frankrike 1980. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna

Ambassadör Cristina Latorre Sancho tas emot av Kungen. Under audiensen bar Kungen Carl III:s ordens storkors. Kungen tilldelades orden i samband med Kungaparets statsbesök till Spanien 1979.

Ambassadör Cristina Latorre Sancho tas emot av Kungen. Under audiensen bar Kungen Carl III:s ordens storkors. Kungen tilldelades orden i samband med Kungaparets statsbesök till Spanien 1979. Foto: Sanna Argus Tirén/Kungl. Hovstaterna