Kungaparet i möte med statsrådet Lena Hallengren

Tisdagen den 15 september mötte Kungen och Drottningen statsrådet Lena Hallengren.

Kungaparet tillsammans med statsrådet Lena Hallengren och statssekreterare Maja Fjaestad.

Kungaparet tillsammans med statsrådet Lena Hallengren och statssekreterare Maja Fjaestad. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Vid mötet inledde socialminister Lena Hallengren med att berätta om situationen av covid-19-pandemin i Sverige och Europa. Socialministern beskrev även regeringens arbete tillsammans med ansvariga myndigheter för att säkerställa att Sverige har en god beredskap för att hantera pandemin framöver.

Som avslutning berättade socialministern om det nära nationella och internationella samarbetet om framtagandet av ett vaccin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.