Prins Carl Philip delade ut stipendier till unga tecknare

Onsdagen den 2 september delade Prins Carl Philip ut pris till stipendiaterna i teckningstävlingen Den tänkande handen i Prinsessan Sibyllas våning på Kungl. Slottet.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Felix Vasquez Aguilera, Kristin Karlsson och Tomas Lundgren.

Prins Carl Philip tillsammans med stipendiaterna Felix Vasquez Aguilera, Kristin Karlsson och Tomas Lundgren. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tävlingen Den tänkande handen – H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare har varit öppen för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Kungl. Akademien för de fria konsterna och Kungl. Hovstaterna arrangerar tävlingen och ett tiotal tävlingsbidrag har under året visats upp digitalt med anledning av coronapandemin.

Stipendiater tog emot diplom ur Prins Carl Philips hand

Under en ceremoni i Prinsessan Sibyllas våning tillkännagavs under onsdagen stipendiaterna.

Felix Vasquez Aguilera

Relationens mångfacetterade uttryck är i centrum i Felix Vasques Aguileras laddade bildsvit. I ett rollspel gestaltas två mansfigurer i scener av möjligt beroende, sårbarhet, makt och tillit. Rummets dramaturgi, den psykologiska miljön, ökar förtätningen. Beröringen uttolkas i tecknandets metaövergång till tecken på hudens yta och ställer frågor kring tecknandet som språk och tanke.

Stipendiaten Felix Vasquez Aguilera tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Felix Vasquez Aguilera tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Kristin Karlsson

Kristin Karlsson har tiden som motiv och ryggrad. En given tid och ett givet format, början är alltid densamma men utgången oviss. Yta och djup osäkras i den framväxande svärtan. Det hon hör under akten går subtilt ut i pennan och förskjuter tätheten. De små hålen blir till växande membran i oändlig variation. I begränsningen når hon bortom sig själv och ut i det omedvetna.

Stipendiaten Kristin Karlsson tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Kristin Karlsson tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Tomas Lundgren

Tomas Lundgren tecknar efter förlagor och existerande bilder. Att med precision avbilda Marcel Prousts handskrivna manuskript är att noggrant följa författarens process och skapa ett dokument av tid. Handens exakta rörelser gestaltar tankar kring ett romanbygge och spänningsfält mellan det långsamma och det snabba. Bilderna blir till tid och minne på spaning efter en tid som flytt.

Stipendiaten Tomas Lundgren tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip.

Stipendiaten Tomas Lundgren tar emot sitt diplom av Prins Carl Philip. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Stipendiaterna belönades med 100 000 kronor vardera ur en av Elisabeth och Gustaf Douglas instiftad stipendiefond i samband med Kungens 70-årsdag.

Prins Carl Philip ingick i den jury som utsett stipendiaterna.

Om Den tänkande handen – H.M. Konungens stipendietävling för unga tecknare

Vid Kungens 70-årsdag 2016 instiftades en stipendiefond av Elisabeth och Gustaf Douglas med syfte att lyfta fram unga yrkesutövare som arbetar med teckning som arbetsredskap. Tävlingen är öppen för unga tecknare som arbetar med visuell gestaltning inom konst, arkitektur, mode, design, illustration, spelutveckling eller annat besläktat område.

Tre stipendiater utses och tilldelas 100 000 kronor vardera. Målet är att uppmärksamma den särskilda kunskap som samspelet mellan öga och hand ger för att utveckla tänkandet och höja statusen på visuell gestaltning.

Kungl. Akademien för de fria konsterna(Konstakademien) arrangerar tävlingen i samarbete med Kungl. Hovstaterna. Den tänkande handen kommer att vara årligen återkommande.