Drottningen och Kronprinsessparet fick information om läget i Libanon

Onsdagen den 2 september gav Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel företräden för representanter från Utrikesdepartementet samt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) gällande läget i den libanesiska huvudstaden Beirut efter den stora explosionen i augusti.

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Drottningen och Kronprinsessparet fick den senaste informationen om utvecklingen i Libanon från Ann Dissmor, chef vid UD:s enhet för Mellanöstern och Nordafrika. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Företräde för departements­rådet Ann Dissmor, UD

I ett företräde under förmiddagen tog Drottningen och Kronprinsessparet emot departementsrådet Ann Dismorr, chef vid Utrikesdepartementets enhet för Mellanöstern och Nordafrika.

Departementsrådet informerade under företrädet bland annat om den senaste politiska utvecklingen i Libanon, vad explosionen inneburit för smittspridningen av covid-19 samt konsekvenser ur ett regionalt perspektiv.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser.

Kronprinsessparet gav under eftermiddagen företräde för Per Velandia, verksamhetsansvarig för MSB:s humanitära insatser. Foto: Jonas Ekströmer/TT

Företräde för verksamhets­ansvarig Per Velandia, MSB

I ett företräde under eftermiddagen tog Kronprinsessan och Prins Daniel emot Per Velandia, verksamhetsansvarig för Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps humanitära insatser.

Per Velandia informerade under företrädet bland annat om MSB:s insatser efter explosionen. Myndigheten har till exempel bidragit med tre experter: en miljöexpert och två experter inom informationshantering, koordinering, logistik och säkerhet som bland annat har sett till så att FN:s UNDAC-team (UN Disaster Assessment and Coordination) kunnat arbeta så effektivt som möjligt.

Drottningen, Kronprinsessan och Prins Daniel har samtliga i närtid besöket Beirut.