Kronprinsessparet gav företräde för Sida

Onsdagen den 26 augusti gav Kronprinsessan och Prins Daniel företräde för Alexander Atarodi från Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete (Sida).

Kronprinsessparet med Alexander Atarodi från Sida.

Kronprinsessparet med Alexander Atarodi från Sida. Foto: Robert Eklund/Stella Pictures

Under eftermiddagen tog Kronprinsessparet emot Alexander Atarodi, omvärldsanalytiker och senior adviser vid Sida.

Under företrädet fick Kronprinsessparet en övergripande omvärldsanalys om hur globala trender förstärks respektive försvagas med anledning av pandemin.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.