Drottningen talade vid telekomkonferens

Torsdagen den 9 juli deltog Drottningen digitalt vid Samena Council Leaders' Summit 2020, där Drottningen talade om vikten av barns säkerhet online.

Drottningen talade vid telekomkonferens från Sollidens slott.

Drottningen talade vid telekomkonferens från Sollidens slott. Foto: Jonas Ekströmer

Samena Council Leaders' Summit samlar ledare inom telekomindustrin, beslutsfattare och tillsynsmyndigheter för att gemensamt diskutera nya utmaningar och möjligheter.

I sitt tal lyfte Drottningen vikten av barns säkerhet online och vikten av att alla inom industrin arbetar för att skydda barnen.

You, the key stakeholders – policy makers and your companies – the world’s children need you to come together with civil society to prioritize child online safety. Children need to know that you will protect them, and not the abusers.

H.M. Drottningen