Kungen gav digitalt företräde för Lantbrukarnas riksförbund

Tisdagen den 16 juni gav Kungen ett digitalt företräde för Lantbrukarnas riksförbunds (LRF) förbundsordförande Palle Borgström och verkställande direktör Anna-Karin Hatt.

Kungen gav digitalt företräde för LRF:s förbundsordförande och verkställande direktör.

Kungen gav digitalt företräde för LRF:s förbundsordförande och verkställande direktör. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Under det digitala företrädet fick Kungen information om hur LRF:s medlemmar har påverkats av covid-19-pandemin och hur man har ställt om för att trygga verksamheten inom jord- och skogsbruket, trädgårdsnäringen samt den svenska livsmedelsproduktionen.

Förbundsordförande Palle Borgström och Anna-Karin Hatt, verkställande direktör, redogjorde för de problem som uppkommit inom branschen efter pandemins utbrott, däribland: brist på arbetskraft, driftstopp på grund av stängda skolor och förskolor, handelshinder på grund av stängda gränser och arbetskraftsbortfall på grund av sjukdom.

Kungen fick också information om situationen inom skogsindustrin och att riskerna för barkborreangrepp väntas öka då skogsindustrin också har brist på arbetskraft.

Lantbrukarnas riksförbund

Lantbrukarnas riksförbund (LRF) är en opolitiskt obunden intresse- och företagarorganisation för företagare inom jordbruk, skogsbruk, trädgårdsnäringen och andra företagare som har sin bas på landsbygden, till exempel livsmedelsförädling, landsbygdsturism och entreprenad.

LRF bildades 1971 genom en sammanslagning av de båda lantbruksorganisationerna Riksförbundet Landsbygdens folk (RLF) och Sveriges Lantbruksförbund. LRF har över 170 000 medlemmar.