Kungaparet och Kronprinsess­­paret i digitalt möte med statsrådet Ann Linde

Onsdagen den 10 juni höll Kungaparet och Kronprinsessparet ett digitalt möte med statsrådet Ann Linde.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med statsrådet Ann Linde.

Kungaparet och Kronprinsessparet i digitalt möte med statsrådet Ann Linde. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Utrikesminister Ann Linde inledde det digitala mötet med en redogörelse om pandemins påverkan på svensk utrikes- och säkerhetspolitik.

Kungaparet och Kronprinsessparet fick därefter information om utrikesförvaltningens konsulära arbete under pandemin, såsom stöd och information, reserekommendationer och evakuering av svenska medborgare.

Utrikesministern redogjorde också för samarbetet mellan de nordiska länderna.

Kungaparet deltog i det digitala mötet från Stenhammars slott.

Kungaparet deltog i det digitala mötet från Stenhammars slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kronprinsessparet deltog i det digitala mötet från Haga slott.

Kronprinsessparet deltog i det digitala mötet från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.