Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivå­möte om Sustainable Ocean Business and the 2030 Agenda

Tisdagen den 2 juni deltog Kronprinsessan vid FN:s digitala högnivåmöte Sustainable Ocean Business and the 2030 Agenda.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte från Haga slott.

Kronprinsessan deltog vid digitalt högnivåmöte från Haga slott. Foto: Kungl. Hovstaterna

Vid högnivåmötet lyftes FN:s Global Compact-rapport Ocean Stewardship 2030. Rapporten beskriver en ny handlingsplan, samt kriterier, för hur fisk- och skaldjursföretagen ska arbeta för att nå FN:s globala hållbarhetsmål, samt säkerställa hållbara hav.

FN:s globala hållbarhetsmål

Kronprinsessans engagemang i miljö- och klimatfrågor ledde till att Kronprinsessan 2016-2019 verkade som en av 17 ambassadörer, utsedda av Förenta Nationernas dåvarande generalsekreterare Ban Ki-moon, för arbetet med de globala målen för hållbar utveckling.

Kronprinsessan är numera ambassadör emerita för de globala målen och fortsätter i den rollen att särskilt fokusera på hållbarhet, havs- och fiskefrågor.

Läs mer om de globala målen och Agenda 2030 på regeringens hemsida samt hos Förenta Nationerna.