Prins Carl Philip hedrade Sveriges veteraner

Fredagen den 29 maj deltog Prins Carl Philip vid två högtidlighållanden av veterandagen.

Prinsen nedlade en krans, på uppdrag av Kungen, vid det nationella veteranmonumentet på Kungl. Djurgården.

Prinsen nedlade en krans, på uppdrag av Kungen, vid det nationella veteranmonumentet på Kungl. Djurgården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Under årets officiella ceremoni för att högtidlighålla veterandagen nedlade Prinsen, på uppdrag av Kungen, en krans vid det nationella veteranmonumentet under överseende av överbefälhavaren och försvarsministern.

På plats för att nedlägga kransar var även riksdagens talman samt Sverker Göransson, ordförande i Sveriges veteranförbund.

Årets ceremoni genomfördes med ett reducerat program med anledning av covid-19-pandemin.

Prins Carl Philip vid kransnedläggningen på Kungl. Djurgården.

Prins Carl Philip vid kransnedläggningen på Kungl. Djurgården. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Ceremoni på Livgardet

Under eftermiddagen fortsatte Prinsen högtidlighållandet av veterandagen genom att besöka Livgardet i Kungsängen.

Vid ankomst togs Prinsen emot av överbefälhavare Micael Bydén innan Arméns paradmarsch framfördes av Arméns musikkår. Riksdagens talman Andreas Norlén och statsminister Stefan Löfven höll därefter tal.

Ceremonin avslutades med ett tal av överbefälhavaren och nationalsången.

Läs mer om ceremonin

Prins Carl Philip och försvarsminister Peter Hultqvist.

Prins Carl Philip och försvarsminister Peter Hultqvist. Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Foto: Pelle T Nilsson/SPA

Veterandagen

I över 60 år har Sverige bidragit med personal, civil och militär, i FN:s insatser i en stor del av världen. Den 29 maj på veterandagen hedras alla Sveriges veteraner. Veterandageninstiftades av regeringen 2010 och har från och med 2012 statsceremoniell status. Från 2018 är veterandagen även en allmän flaggdag.