Drottningen höll telefon­möte om Barnahus med Tysklands president­hustru

Tisdagen den 19 maj höll Drottningen ett telefonmöte med fru Elke Büdenbender, hustru till Tysklands förbundspresident, om bland annat öppnandet av Tysklands tredje Barnahus.

Drottningen i telefonsamtal med Tysklands presidenthustru.

Drottningen i telefonsamtal med Tysklands presidenthustru. Foto: Kungl. Hovstaterna

Under tisdagsförmiddagen höll Drottningen ett telefonmöte med fru Elke Büdenbender om öppnandet av Barnahus Berlin, det tredje i Tyskland – efter Leipzig och Heidelberg.

Drottningen och fru Büdenbender invigde förra året gemensamt Barnahus Heidelberg.

Öppningen av Barnahus Berlin är planerad till den 3 september i år.

Barnahus Berlin kommer ligga inrymt i universitetssjukhuset Charités lokaler. Senare i höst öppnar även Barnahus i Düsseldorf.

Om Barnahus

I ett Barnahusfår barn som utsatts för sexuella övergrepp stöd och skydd under ett och samma tak. I ett multiprofessionellt team bestående av läkare, domare, psykologer, socialsekreterare med flera samarbetar man för barnens bästa och i deras intresse. Barnahus etableras i Tyskland med stöd av World Childhood Foundation.