Kronprinsessan deltog i digital konferens om sällsynta diagnoser

Torsdagen den 14 maj höll Kronprinsessan ett inledningstal vid den europeiska konferensen ECRD2020, om sällsynta diagnoser.

Kronprinsessan höll inledningstal under digital konferens om sällsynta diagnoser.

Kronprinsessan höll inledningstal under digital konferens om sällsynta diagnoser. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Konferensen, som skulle anordnats i Stockholm den 14–15 maj, hålls i år digitalt med anledning av covid-19-pandemin. Kronprinsessan, som är beskyddare av Riksförbundet Sällsynta diagnoser, inledde den digitala konferensen med att bland annat säga:

That is why organizations such as yours, and meetings such as this, are so important: To give voice to those who need to be heard. To share knowledge and experiences. And to remind us, that even when the world gives you plenty of reasons to feel that way, you are not alone.

H.K.H. Kronprinsessan

Om Sällsynta diagnoser

Riksförbundet Sällsynta diagnoserär en intresseorganisation för dem som har sällsynta diagnoser, i huvudsak syndromdiagnoser som har genetiska orsaker, leder till flera olika funktionsnedsättningar och inte tillhör någon större sjukdomsgrupp.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.