Prins Carl Philip gjorde digitalt besök på fältsjukhuset i Göteborg

Måndagen den 30 mars fick Prins Carl Philip via videolänk se det fältsjukhus som Försvarsmakten uppför i Göteborg i samarbete med Västra Götalandsregionen.

Prins Carl Philip i samtal med Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare vid Västra Götalandsregionen.

Prins Carl Philip i samtal med Karl Chevalley, regional beredskapsöverläkare vid Västra Götalandsregionen. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Prinsen deltog på rundvandringen via videolänk från Kungliga slottet.

Prinsen deltog på rundvandringen via videolänk från Kungliga slottet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Under det digitala besöket fick Prinsen information om hur Försvarsmedicincentrum, Hemvärnet, Västra Götalandsregionen och Sahlgrenska universitetssjukhuset gemensamt arbetat för att så snabbt som möjligt färdigställa fältsjukhuset Iva Kronan.

Prinsen fick också via webbkamera en rundvandring i fältsjukhusets salar och tält och fick då även möjlighet att tacka för de stora insatser som nu görs av berörda parter.

Fältsjukhuset Iva Kronan

Fältsjukhuset, som rymmer ett 20-tal intensivvårdsplatser och ett 40-tal vårdplatser, sätts upp av Försvarsmakten för att sedan bemannas av sjukhuspersonal från Sahlgrenska universitetssjukhuset.

Det färdigmonterade fältsjukhuset kommer att bestå av 25 tält.

Prinsen i samtal med kapten Henrik Wigren, chef för andra sjukhuskompaniet.

Prinsen i samtal med kapten Henrik Wigren, chef för andra sjukhuskompaniet. Foto: Björn Larsson Rosvall/TT

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.