Kungen gav extra företräde för statsministern

Fredagen den 13 mars tog Kungen emot statsministern vid ett extra företräde med anledning av spridningen av det nya coronaviruset.

Kungen tog emot statsminister Stefan Löfven vid ett extra företräde på Kungliga slottet.

Kungen tog emot statsminister Stefan Löfven vid ett extra företräde på Kungliga slottet. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Kungen önskade i dag få en lägesorientering från statsministern. Under företrädet informerade statsministern om de regeringsbeslut som fattats i syfte att begränsa spridningen av coronaviruset som orsakar sjukdomen covid-19, vilken klassats som en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom.

Kungafamiljen och covid-19-pandemin

Kungafamiljen är angelägen om att visa sitt stöd för de insatser som görs i olika delar av samhället för att bekämpa covid-19-pandemin.

Genom samtal, digitala möten och besök informerar sig Kungafamiljen om hur pandemin påverkar Sverige.

Besök planeras utifrån rådande rekommendationer och med en strävan att inte i onödan ta verksamheternas tid och resurser i anspråk.

Till toppen