Prins Daniel gav företräde för Unicef Sverige

Fredagen den 6 mars gav Prins Daniel företräde för Unicef Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt, biträdande chef företagssamarbeten Annika Bränning samt Elin Annwall, verksamhetschef för Kronprinsessparets Stiftelse.

Prins Daniel tillsammans med Unicef Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt och Annika Bränning, biträdande chef för företagssamarbeten.

Prins Daniel tillsammans med Unicef Sveriges generalsekreterare Pernilla Baralt och Annika Bränning, biträdande chef för företagssamarbeten. Foto: Victor Ericsson/Kungl. Hovstaterna

Vid företrädet presenterade Unicef hur de arbetar i Sverige med barnkonventionen för att barns behov och rättigheter ska prioriteras, tillgodoses och respekteras.

Speciellt fokus låg på den ojämlika hälsan och hur Unicef och Generation Pep kan samverka kring att skapa bättre möjligheter för barn att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Unicef Sverige

Unicef är en ideell förening och en nationalkommitté som förutom fältkontor med långsiktiga utvecklingsprogram och katastrofberedskap i 156 länder och territorier, finns Unicef även representerat i de rika länderna, genom så kallade nationalkommittéer. Totalt finns 34 sådana kommittéer och en av dessa är UNICEF Sverige som är en ideell förening. Unicef Sverige bildades 1954.

Kronprinsessparets Stiftelse

Med anledning av Kronprinsessparets bröllop 2010 bildade Kronprinsessan och Prins Daniel en stiftelse. Stiftelsen ska främja barn och ungdomar i Sverige med syfte att motverka utanförskap och främja god hälsa.

Generation Pep

Prins Daniel lanserade Generation Pepi juli 2016 i Visby, tillsammans med svenska företag, stiftelser och ideella organisationer. Generation Peps vision är att alla barn och ungdomar i Sverige ska ha möjlighet och vilja att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep arbetar för att sprida kunskap, inspirera och stödja såväl barn och unga, som föräldrar och andra vuxna i barns närhet.

Kronprinsessparet är initiativtagare till Generation Pep.