Kungen gav företräde för talmannen

Onsdagen den 12 februari gav Kungen företräde för talmannen Andreas Norlén.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde.

Kungen tillsammans med talmannen Andreas Norlén vid dagens företräde. Foto: Sara Friberg/Kungl. Hovstaterna

Talmannen redogjorde under mötet för de aktuella frågorna i riksdagen.

Till toppen